Керівники структурних підрозділів Управління


 

Найменування структурного підрозділу Управління державного агентства рибного господарства у Чернігівській області

Завдання структурного підрозділу

П.І.Б керівника структурного підрозділу

Номери телефонів

Адреси електронної пошти

1.

Відділ охорони водних біоресурсів (Рибоохоронний патруль)

Організація та здійснює проведення рибоохоронних рейдів на підконтрольній території управління. Здійснення державного контролю за технічним станом рибозахисних споруд, Проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем. Здійснення контролю за дотриманням використанням лімітів водних біоресурсів, за станом їх запасів на рибогосподарських водних об’єктів в районі діяльності. Здійснення контролю щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об’єктів. Здійснення державного нагляду за дотриманням правил використання, порядку придбання та збуту водних біоресурсів. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належить до повноважень відділу. Забезпечення участі у роботах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, які можуть спричинити погіршення умов існування або масову загибель водних біоресурсів. Забезпечення участі у розслідуванні випадків загибелі риби і облік збитків, нанесених рибному господарству України. Здійснення контролю за гідрологічним та гідрохімічним станом водних об’єктів. Здійснення контролю за промислом на рибогосподарських водних об’єктів. Здійснення контролю за проведенням днопоглиблювальних, вибухових, гідро-механізаційних та інших робіт з метою охорони водних біоресурсів. Забезпечення участі у розробленні та виконанні державних та регіональних програм, що стосується розвитку рибного господарства та рибної промисловості, охорони і використанні водних біоресурсів. Організація взаємодії з органами місцевого самоврядування з судами, органами прокуратури, УМВС, прикордонною, екологічною та митною службою щодо проведення спільних заходів з питань, пов’язаних з охороною рибних запасів..

Заступник начальника відділу -  Токарський Ігор Васильович

(0462) 727 054

chernigivryboohorona@i.ua

та chng.rp@darg.gov.ua

2.

Відділ іхтіології та регулювання рибальства

Організація та проведення спостереження за станом популяцій водних біоресурсів, їх природним відтворенням. Здійснення контролю за ловом (добуванням) водних біоресурсів, за станом їх запасів. Вивчення впливу любительського та промислового рибальства на стан водних біоресурсів. Проведення видачі, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) та підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову відповідно до законодавства України. Видача та скасування передбачених законодавством документів на право добування водних біоресурсів, а також на право переселення та утримання в неволі чи напіввільних умовах водних біоресурсів. Організація робіт з штучного розведення, вирощування риби, інших водних біоресурсів, їх використання у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах). Визначення рибогосподарських водойми (їх ділянки) та умов використання водних біоресурсів для впровадження любительського і спортивного рибальства на умовах загального або спеціального використання водних біоресурсів, промислового вилову риби, створення спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ), тощо на підставі біологічних та наукових обґрунтувань науково-дослідних організацій або власних досліджень (у випадках, коли науково-дослідні організації не проводять досліджень на певних водоймах). Забезпечення належного опрацювання поданих користувачем документів для здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних біоресурсів та їх використання в спеціальних рибних господарствах. Здійснення контролю за дотриманням використання лімітів (частки лімітів) та прогнозів допустимого вилову водних біоресурсів. Здійснення передбачених законодавством заходів щодо регулювання рибальства. Контроль за поданням суб’єктами аквакультури звітної інформації щодо обсягів виробництва продукції аквакультури. Визначення  заходів з попередження та ліквідації явищ задухи, обсяги збитків від загибелі водних біоресурсів. Облік діючих на підконтрольних водоймах водозабірних споруд.

Начальник відділу Маслак Валерій Васильович

(0462) 676 038

3.

Відділ матеріально – технічного забезпечення

Забезпечення утримання в належному стані будинків та приміщень Управління, в яких розташовані підрозділи та служби, згідно з правилами та нормами санітарії та пожежної безпеки. Забезпечення санітарно-гігієнічний стан території і внутрішніх площ управління. Здійснення ремонту та обслуговування будинків, приміщень та прилеглої території Управління. Забезпечення утримання систем: тепло- електро- водопостачання, каналізації та систем зв’язку у технічно справному стані. Вжиття заходів щодо усунення несправностей та аварій. Забезпечення надійної, економічної і безпечної роботи енерго- та електроустаткування, а також, контроль за зняттям показників електролічильників, теплолічильників і лічильників холодної води та своєчасна здача їх на держперевірку. Організація контролю за раціональним використанням ресурсів у всіх підрозділах бюджетної установи, послідовного дотримання режиму енергозбереження та економії. Контроль і забезпечення протипожежного стану приміщень інспекції. Забезпечення автотранспортом підрозділу управління у роботі.

Начальник відділу Демченко Михайло Іванович

(0462) 727 154

4.

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складення звітності. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності. Контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньо-господарських резервів.

Завідувач сектору, головний бухгалтер Кулиба Валентина Миколаїна

(0462) 727 066

5.

Сектор роботи з персоналом

Організовує роботу щодо розробки структури управління. Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби. Вносить пропозиції начальнику управління з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту. Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців управління, які затверджує начальник управління, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам. Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору. Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В». Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу. За дорученням начальника управління перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі. Разом з іншими структурними підрозділами державного органу: організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис державного органу. Спільно з сектором бухгалтерського обліку та звітності організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу. Забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців управління. Здійснює планування професійного навчання державних службовців управління. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику управління. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів управління. Обчислює стаж роботи та державної служби. Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом в управлінні. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку управління, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу управління. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років. Формує графік відпусток персоналу управління, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності. У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу управління. Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу державного органу. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до сектору роботи з персоналом. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в управлінні Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в управлінні. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань сектору роботи з персоналом. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Завідувач сектору Маслак Леся Олексіївна

(0462) 727 135

6.

Головний спеціаліст - юрисконсульт

Розробляє та бере участь у розробці документів правового характеру. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальника управління, візує (погоджує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами управління. Вживає заходів спрямованих на виконання актів Міністерства юстиції України та його територіальних органів. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в управлінні та надає правову допомогу в оформленні різного роду правових документів, бере участь у підготовці обґрунтованих відповідей при відхиленні претензій. Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо зміцнення договірної, фінансової й трудової дисципліни. Подає пропозиції начальнику управління про притягнення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням. Проводить вивчення, аналіз і узагальнення результатів розгляду претензій судових справ, юридичної практики, виконання господарських договорів з метою розробки відповідних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків діяльності. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів. Разом з іншими структурними підрозділами вносить пропозиції щодо зміни діючих наказів чи скасування таких, що втратили силу, та інших нормативних актів виданих по управлінню. Веде роботу з систематичного обліку й збереження діючих нормативно- правових актів, забезпечує підтримання їх у контрольному стані. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях. Бере участь у підготовці висновків стосовно правових питань, що виникають в діяльності управління, а також у розробці пропозицій з удосконалення діяльності управління. Інформує працівників управління про чинне законодавство і зміни в ньому, ознайомлює посадових осіб управління з нормативно-правовими актами, що відносяться до їх діяльності. Консультує працівників управління з організаційно-правових і інших юридичних питань, сприяє в оформленні документів та актів правового характеру. Виконує службові доручення начальника управління.

Андросенко Михайло Михайлович

(0462) 727 054

Управління Державного агентства рибного господарства у Чернігівській області

Адреса: 14005 м. Чернігів вул. П’ятницька, 69

тел.:+38 (0462) 727-135 , тел/факс:+38 (0462) 727-135

E-mail: chng.rp@darg.gov.ua

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

ДАРГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

f y t t t